Ročník 2019


BTVTOUR 2019

16. ročník 7. - 9. června 2019


Ohlédnutí za 15. ročníkem 2018 - předání výročního diplomu Jedinému Účastníkovi Všech Ročníků -> JÚVR. Zdenkovi Štroblovi =>> 6.7.2018 tiskovka (neupravené video)


Tak za dalším ročníkem je zase čára.

Celkem v sobotu jelo 16 skalních příznivců.

Ukázalo se, že letošní ročník se nenápadně pod rouškou krásných panoramat přehoupnul v těžký "stýpl". Operativně jsme vynechali návštěvu opěrného bodu hradu Helfenburk. Přesto všichni zdárně dokončili ročník až na tvůrce trasy, který měl 7km před cílem výkonnostní problém.

Prvním zkušebním místem výkonnosti bylo překonání nejvyššího bodu 582m. První odměnou byl nádherný výhled do krajiny a viditelnost až na Ještěd . (přímá vzdálenost asi 50 km a po silnici přes 70 km).

Nedělní zastávka na zřícenině hradu Helfenburk .


Přípravy:

Výjezdní zasedání 21.10.2018 Verneřice Farma ŽAMPACH - www.farma-zampach.cz

Účastnili se JUVR Zdenek Š. se syny a Petr Z.

Byla schválena tato trasa nedaleko Úštěku

Body na trase :

3. Konojedské bochníky -  Přírodní památka se rozkládá na úpatí Dubí hory. Předmětem ochrany jsou stěny bývalého čedičového lomu, který se tzv. bochníkovitě rozpadá. Stěna je až osm metrů vysoká a jednotlivé sloupce až metr silné. Ve vrcholových částech jsou některé zahnuté a zúžené. Žijí zde i chráněné druhy živočichů, např. zmije obecná nebo ještěrka obecná. Obrázky z MAPY.cz a odkaz na wikipedii.

4. Kalvárie - Barokní poutní místo se nachází na vrchu Kalvárie nad obcí Ostré, která je vzdálena 1,5 km od Úštěku.Poutní areál byl vystavěn v letech 1703 – 1707 jezuity, za autora stavby je považován známý barokní stavitel italského původu Octavio Broggio.
K místu vede křížová cesta, která ústí na spodní terasu objektu. Odtud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky a pozůstatky barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází dvě totožné kaple a v pozadí boží hrob. V nedávné době byl celý areál kompletně opraven a obnoven díky místnímu Sdružení pro obnovu památek Úštěcka. Dnes je toto místo celoročně hojně navštěvováno turisty nejen pro svůj starodávný půvab, ale též jako místo s vynikajícím rozhledem do okolí a pozitivní energií. Obrázky z MAPY.cz  a odkaz na wikipedii

5. Zřícenina hradu Helfenburk - Romantická zřícenina hradu leží v malebném Ptačím dole. Jeho počátky lze datovat do roku 1378. Později toto panství patřilo pražským arcibiskupům, posledním z nich byl Jan Očko z Vlašimi. V roce 1592 přechází Hrádek do majetku Sezimů z Ústí, kteří však samotný hrad neobývali, ale drželi zde malou vojenskou posádku.
Obrázky z MAPY.cz a odkaz na wikipedii.

6. Zřícenina hradu Hřídelík - Na pískovcovém skalním bloku nad obcí Blíževedly objevíte pozůstatky hradu z konce 13. století. Pobořen byl za husitských válek a následně byl opuštěn. Dnes zde najdete zachovalé zbytky zdí okružní hradby a paláce. Zajímavostí je podzemní chodba, která vás dovede do ruin paláce. Na místo vede červená turistická značka. Obrázky z MAPY.cz a odkaz na wikipedii.

7. Restaurace U DOUŠŮ oběd - vyhlášená restaurace klasických jídel. Mohu směle tvrdit z dosavadní vlastní skušenosti, že tam vaří skutečně poctivá jídla ze surovin, určitě to není ohřívárna. Jídelní lístek tam mají formou školní tabule na zdi a napsaný křídou. Byli jsme tam se Zdenkem na obědě (toho 21.10) a také mu tam chutnalo. Obrázky z GOOGLE

Do plánované trasy jsme nezahrnuli RONOV. Pokud po obědě bude dost sil, tak lze se vydat na
kopec Ronov se zříceninou hradu Ronov -
Přírodní památka se rozkládá kolem vrcholu čedičového kuželu, jehož svahy jsou pokryté vápnitými jílovci. Příkré svahy bývaly místem častých sesuvů, jsou proto typické mnoha suťovišti. Ronov se svým charakterem řadí k Českému středohoří, najdeme zde proto odpovídající biotopy. Suťové svahy jsou pokryté především habrovými doubravami a javořinami. Roste zde vzácný keř skalník celokrajný nebo lilie zlatohlavá. Daří se zde velkému množství hmyzu, žije zde vzácná žížala Allolobophora eiseni. Obrazky z MAPY.cz, přírodní památka RONOV a odkaz na wikipedii a video.

 


6.7.2018 - video tiskovka  -> cenzurováno