Výroky 2013


V sobotu ráno zazněl již tradiční výrok

 " ... V DESET  VYRÁŽÍME ! "

 a  samozřejmě při každé příležitosti také,:

" ... to jsou krásná panoramata..."

Ale objevil se výrok, který se velmi rychle ujal:

" ... jídlo bude za 5km...."