Výroky 2006


Po nějaké odmlce se opět zazněl ranní výrok:

 " ... V DESET  VYRÁŽÍME ! "

 a  samozřejmě také,:

" ... to jsou krásná panoramata..."

protože LUCKÝ VRCH také nabízí nádherný pohled do krajiny.