Výroky 2002


Nejznámější výrok prvního ročníku je

" ... V DESET  VYRÁŽÍME ! "

 

sami jste si jistě všimli, že tento výrok zazněl, zní a asi bude znít i v ostatních ročnících.

Dalším proslulým výrokem, který zní zatím asi nejčastěji je

" ... to jsou krásná panoramata..."

na tyto slova zazněla jiná replika popírající nadšení z krásných panoramat. Účastníci tohoto ročníku si dobře pamatují, co konkrétně zaznělo. Když zvážíme, v jaké situaci replika zazněla, tak je to pochopitelné.